Pia Santavirta FVCA:n johtoon

Pia Santavirta FVCA:n toimitusjohtajaksi

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) toimitusjohtajana aloitti maaliskuussa Pia Santavirta. Hän on työskennellyt aikaisemmin Finanssialan Keskusliitossa johtavana lakimiehenä finanssialan edunvalvontatehtävissä.

”Pääomasijoittaminen on kasvun rakentamista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Toimialalla on iso rooli uusien keskisuurten kasvuyritysten rakentajana, mikä tuo mukanaan kasvua ja työtä myös yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaisesti”, Santavirta kuvailee.

”Pääomasijoitustoimialan ja yritysten toimintaedellytyksiä onkin kehitettävä edelleen, jotta toimiala voi omalta osaltaan edesauttaa Suomea kilpailukyvyn edistämisessä", Santavirta toteaa.

”Käännös sääntelyagendasta kasvuagendaan on todella tarpeen niin kotimaassa kuin EU-sääntelyssä”, hän lisää.