Tesillä menestyksekäs vuosi

Tesillä menestyksekäs vuosi

Teksti Martti Ristimäki    Kuva Junnu Lusa

Talous

Teollisuussijoituksen vuosi 2015 oli tuloksellisesti ja toiminnallisesti erittäin hyvä. Kohdeyritykset menestyivät, ja Tesin salkun arvo nousi.

Talous

Teollisuussijoituksen vuosi 2015 oli tuloksellisesti ja toiminnallisesti erittäin hyvä. Kohdeyritykset menestyivät, ja Tesin salkun arvo nousi.

Teollisuussijoitus teki viime vuonna erinomaisen tuloksen, ja myös kuluva vuosi on alkanut vahvoissa merkeissä. Talouden pitkittyneestä taantumasta huolimatta Suomen pääomasijoitusmarkkinat ovat toimineet viime vuodet erittäin hyvin.

Toimitusjohtaja Martin Backmanin mukaan Tesin salkkuyhtiöt ovat kasvaneet ja menestyneet vaikeassa markkinatilanteessa. Kun Suomen taloudessa ja kansainvälisillä markkinoilla on edelleenkin paljon haasteita, kohdeyrityksissä on paiskittu töitä entistä kovemmin kannattavan kasvun eteen.

”Myös Tesin sijoitustiimit ovat onnistuneet omassa työssään. Hyvän suunnittelun ja transaktiotekemisen ansiosta uudet sijoitukset ja rahoituskierrokset sekä irtautumiset ovat onnistuneet, ja aktiivisella hoidolla sijoitussalkun arvo on noussut”, Backman kiittelee.

”Tesi on ollut entistä aktiivisempi omistaja. Se tarjoaa rahan lisäksi entistä enemmän omaa ja kumppaniensa osaamista salkkuyritysten käyttöön”, Backman toteaa.

Erityisesti venture capital -sijoitusten ryhmässä, mutta myös suurempien eli kasvu- ja teolliset sijoitukset -segmenteissä monien kohdeyritysten liikevaihdot ja arvot ovat kasvaneet hyvää tahtia.

Onnistuneita irtautumisia

Irtautumisista Tesille kertyi viime vuonna kassavirtaa 156 miljoonaa euroa.

”Irtautumisten määrä oli keskimääräistä suurempi. Kassavirta näistä irtautumisista oli merkittävän suuri ja kertoo yritysten menestyksellisestä arvonkehityksestä. Tänä vuonna irtautumisia on luvassa vähemmän. Keskitymme enemmän kohdeyritysten kasvun ja arvonkehityksen aikaansaantiin”, Backman sanoo.

Kohdeyhtiöiden menestys ja onnistuneet irtautumiset viime vuonna lisäävät Tesin mahdollisuuksia sijoittaa uusiin kohteisiin suoraan ja rahastojen kautta, mikä osaltaan vauhdittaa suomalaisten yritysten kasvua.

Viime vuonna Tesin kohderahastot irtautuivat useasta yrityksestä. Yhteenlaskettu kassavirta näistä irtautumisista oli Tesille yhteensä 99 miljoonaa euroa, josta Kasvurahastojen Rahasto II:n (KRR II) kautta 7 miljoonaa euroa. Esimerkiksi hoitopalveluita tarjoava Pihlajalinna listautui Helsingin pörssiin, ja Sentican hallinnoima rahasto vähensi tällöin omistustaan. Muita Sentican irtautumisia oli esimerkiksi tavarataloketju Puuilon myynti Adelikselle. Northzone myi teknologiayhtiö Aviton eteläafrikkalaiselle mediakonserni Naspersille.

Myös suorien sijoitusten puolella oli vuoden aikana merkittäviä irtautumisia, joiden joukossa Mitron (venture capital -sijoitukset), Holiday Club, Suominen ja Glaston (kasvusijoitukset) sekä Meyer Turku (teolliset sijoitukset).

Laaja kirjo uusia sijoituksia

Viime vuonna Tesi teki kaikkiaan uusia sijoituksia 93 miljoonalla eurolla. Rahastosijoitustoiminnan puolella sijoitussitoumuksia annettiin yhteensä 67 miljoonaa euroa. KRR II teki vuoden aikana sijoitussitoumuksia 38 miljoonan euron edestä.

Uudet sijoitukset jakautuivat hyvin eri sijoitustiimien välille. Rahastosijoituskohteiden joukkoon tuli muun muassa uusi suomalainen Juuri Rahasto I KRR II:n kautta ja Lifeline Ventures Fund III sekä suoraan että KRR II:n kautta.

Tesi teki myös useita suoria jatkosijoituksia kumppaneidensa kanssa. Uusina kohdeyhtiöinä suorien sijoitusten salkkuun tulivat muun muassa pilvipohjaisia järjestelmiä kehittävä LeadDesk (venture capital -sijoitukset), tekonurmia ja muita liikuntapaikkojen päällysteitä valmistava Unisport-Saltex (kasvusijoitukset) sekä kartonkiyhtiö Kotkamills ja laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (teolliset sijoitukset).

Lisävoimaa kansainvälistymiseen

Kuten aikaisempinakin vuosina, Tesi sijoitti vuonna 2015 myös useaan ulkomaiseen rahastoon. Näin Tesi välillisesti edistää kansainvälisten rahastojen kiinnostusta Suomen markkinoihin ja samalla kehittää ja kansainvälistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoita.

”Ulkomaiset rahastot tuovat myös liiketoimintaosaamistaan suomalaisten yritysten käyttöön. Tästä on hyötyä erityisesti kohdeyritysten kasvaessa kansainvälisillä markkinoilla”, Backman toteaa.

Alkuvuosi 2016 on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti. Tesi meni osakkaaksi cleantech-yhtiö BMH Technologyyn vauhdittamaan tämän kansainvälistä kasvua. Lisäksi Tesi on sijoittanut muun muassa nopeasti kasvaviin Vaadin- ja M-Files-teknologiayhtiöihin sekä allekirjoittanut kansainvälisten ja kotimaisten sijoittajien kanssa kauppasopimuksen Touhula Varhaiskasvatuksesta.

Lue lisää