Teolliset sijoitukset vaativat kärsivällisyyttä
Blogi

Teolliset sijoitukset vaativat kärsivällisyyttä

Arvonluonti teollisissa hankkeissa vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä, aktiivista reagointia tapahtuviin muutoksiin koko prosessin ajan sekä varautumista jatkosijoituksiin. Tuloksena on pitkäaikainen teollinen toiminta, jossa rakennetaan uutta – kartonkikone, kaivos, laiva – ja joka palkitsee kaikki siihen osallistuneet tahot.

Tesin teollisilla sijoituksilla rahoitetaan merkittäviä teollisia yrityksiä, investointeja ja yritysjärjestelyjä. Arvonluonti näissä sijoituksissa on samanlaista omistaja-arvon kasvattamista kuin muissakin kasvuyhtiöissä.  Se perustuu myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Kasvua saadaan liiketoimintaa kehittämällä esimerkiksi yrityskaupan kautta tai viemällä yhtiötä uusille markkinoille.

Teollisissa hankkeissa luodaan arvoa jo ennen liiketoiminnan käynnistymistä. Teollisten hankkeiden kannattavuuslaskelmat ja toteuttamissuunnitelmat voivat vaatia vuosien valmistelut. Suurissa teollisuusinvestoinneissa, kuten kaivoshankkeissa, lupaavan esiintymän taloudellisen potentiaalin arviointiin voi kulua vuosi tai pari. Yksi kaivoshankkeiden rahoituksen pullonkaulaksi on muodostunut alustavan kannattavuusselvityksen laatiminen. Tässä vaiheessa Tesi tulee mukaan sijoittajaksi.

Suunnitelmien tarkentuessa sijoittajien riski pienenee ja toteutustodennäköisyys kasvaa. Projektiin osallistuminen on houkuttelevampaa myös uusille sijoittajille, jotka pystyvät arvioimaan tarkemmin investoinnin riskit ja tuotto-odotuksen.

"

Teollisissa hankkeissa luodaan arvoa jo ennen liiketoiminnan käynnistymistä.

"
Kimmo Viertola

Esimerkiksi kohdeyhtiössämme Keliberissä litiumin tuotannon kannattavuusselvitys on kaksivaiheinen. Alustava selvitys osoitti, että hanke olisi kannattava. Seuraavaksi yhtiö keräsi lisää rahoitusta, ja lopullista kannattavuussuunnitelmaa alettiin laatia. Siinä kustannusarviot ja ennusteet tarkentuvat. Tämän vuoden lopussa valmistuva dokumentti kattaa tarkennetun toteutussuunnitelman. Sen perusteella yhtiö hakee uutta rahoitusta toteuttaakseen kaivos- ja rikastuslaitosinvestoinnin.

Kannattavuusselvityksissä keskitytään vain niihin tekijöihin, joihin yhtiö voi vaikuttaa, kuten kustannuksiin ja aikatauluihin. Lisäksi täytyy varautua mahdollisiin maailmanmarkkinoiden hinnanmuutoksiin ja aikataulun venymiseen lainsäädännön muuttuessa sekä ottaa nämä muutokset huomioon suunnittelussa.

Kaivoshankkeissa omistajat vaihtuvat usein. Projektin kehittämiseen keskittyneet omistajat suunnittelevat rakentamiskelpoisen hankkeen ja irtautuvat. Uudet omistajat ovat puolestaan ammattilaisia rakentamisessa ja toiminnan käynnistämisessä.

Kimmo Viertola

  • Blogin kirjoittaja toimii Tesin Teolliset sijoitukset -tiimin vetäjänä ja vastaa sijoituksista teollisiin yrityksiin ja kaivosklusteriin.