Sijoittajan verkosto ratkaisee Aasiassa

Sijoittajan verkosto ratkaisee Aasiassa

Teksti Matti Remes    Kuva Tomi Parkkonen

Henkilö

Dasos Capitalin osakas Johanna Lindroos seuraa Singaporessa aitiopaikalta Kaakkois-Aasian pääomasijoitusmarkkinoita. Työ vaatii tiivistä läsnäoloa ja aktiivista verkostoitumista.

Henkilö

Dasos Capitalin osakas Johanna Lindroos seuraa Singaporessa aitiopaikalta Kaakkois-Aasian pääomasijoitusmarkkinoita. Työ vaatii tiivistä läsnäoloa ja aktiivista verkostoitumista.

Pitkän uran pääomasijoitusalalla tehneen Johanna Lindroosin asemapaikka on ollut vuodesta 2011 lähtien Singapore. Metsärahastojen neuvontaan erikoistuneen Dasos Capitalin osakkaana hän vastaa Kaakkois-Aasian viljelymetsiin tehdyistä sijoituksista.

Lindroosin mukaan pääomasijoittajan työ Aasiassa on sinänsä samanlaista kuin Suomessakin. Työpäivät täyttyvät sijoitussalkussa olevien yhtiöiden kehittämisestä ja uusien sijoituskohteiden etsinnästä.

”Suurin ero tulee talouden dynamiikasta. Aasian kasvumarkkinoilla sijoittajien tuotto-odotukset perustuvat ennen muuta yritysten kasvuun. Euroopan kypsemmillä markkinoilla sijoituskohteiden arvoa pyritään nostamaan muilla keinoilla, esimerkiksi yritysjärjestelyillä tai rahoitusrakenteiden optimoinnilla”, Lindroos vertailee.

Verkoston luominen vie aikaa

Kiinan talouskasvun hienoisesta hiipumisesta huolimatta Kaakkois-Aasian kasvuodotukset ovat edelleen korkeat.

”Sijoittajat etsivät potentiaalisia kasvuyrityksiä, jotka pääsevät hyödyntämään meneillään olevia megatrendejä. Niitä ovat muun muassa kaupungistuminen ja kasvavan keskiluokan ostovoiman vahvistuminen.”

Lindroos huomauttaa, että niin Suomessa kuin Aasiassa sijoittaja löytää parhaimmat kohteet verkostojensa kautta.

”Verkostojen luominen Aasiassa vie aikaa ja vaatii tiivistä läsnäoloa paikan päällä. Henkilökohtaisten suhteiden ja luottamuksen rakentaminen on vieläkin tärkeämpää kuin Suomessa.”

Markkinat vasta kehittymässä

Aasian pääomasijoitusmarkkinat ovat vielä nuoret verrattuna Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Sijoitusrahastojen tuottohistoriat ovat lyhyitä, mikä vaikeuttaa tuottotavoitteiden asettamista ja riskien arviointia.

”Kaakkois-Aasiassa on paljon rahastoyhtiöitä, jotka ovat saaneet kokoon vasta ensimmäisen rahastonsa. Sijoittaminen on silloin aina isompi riski kuin, jos yhtiö pystyy esittämään aiempien rahastojensa tuottoluvut.”

Kaakkois-Aasian sijoitusmarkkinoiden erityispiirre on, että alueen valtioilla on iso rooli pääomasijoittamisessa.

”Esimerkiksi Singaporen valtio sijoittaa myös ulkomaisiin yrityksiin. Ehtona on usein kuitenkin, että yritys tuo työpaikkoja ja siirtää esimerkiksi pääkonttorin tai tuotekehityksen kaltaisia tärkeitä toimintoja Singaporeen.”

Lindroosin mukaan myös suuret kansainväliset megarahastot ovat aktiivisia Kaakkois-Aasian sijoitusmarkkinoilla.

”Merkittäviä sijoittajia ovat myös paikalliset rikkaat perheet, joiden tapa tehdä päätöksiä voi tuntua suomalaisesta sijoittajasta hieman eksoottiselta.”

Singapore kiinnostaa kasvuyrityksiä

Johanna Lindroos etsii sijoituskohteita metsiä omistavista yrityksistä, jotka sitoutuvat vastuulliseen toimintaan ympäristöasioissa ja sosiaalisissa kysymyksissä. Kaakkois-Aasiassa Dasos Capital on sijoittanut Sabahissa, Malesiassa sijaitsevaan puuplantaasiin.

Potentiaalisia sijoituskohteita hän hakee myös muun muassa Indonesiasta, Thaimaasta, Vietnamista ja Laosista.

”Singapore on Kaakkois-Aasiassa toimivalle sijoittajalle erinomainen asemapaikka. Tämä on toimiva ja turvallinen kaupunkivaltio, josta on hyvät lentoyhteydet kaikkialle. Lisäksi englanti on maan virallinen kieli.”

Suomen ulkoministeriön arvion mukaan Singaporessa toimii runsaat 70 suomalaista tai suomalaisperäistä yritystä.

”Isojen yritysten lisäksi Singaporeen on etabloitunut viime vuosina myös suomalaisia kasvuyrityksiä. It-alan yritysten ohella joukossa on myös esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialan teknologiaa kehittäviä yrityksiä.”

Syyskuussa kasvuyritystapahtuma Slush järjesti Singaporessa ensimmäisen kokoontumisen, joka keräsi paikalle 215 kasvuyritystä, 150 sijoittajaa ja yli 2000 kävijää.

Singaporesta tukikohta suomalaisyrityksille

Singapore on kehittynyt ja yritysmyönteinen kaupunkivaltio, joka soveltuu Johanna Lindroosin mielestä hyvin Kaakkois-Aasian markkinoista kiinnostuneen yrityksen asemapaikaksi.

  • Singapore on ulkomaalaiselle yritykselle helppo maa etabloitua. Byrokratiaa on vähän. Korruptiossa on nollatoleranssi.
  • Myös paikallista rahoitusta on mahdollista saada. Tähän liittyy kuitenkin yleensä ehto, että pääkonttori tai jokin muu yrityksen merkittävä toiminto sijaitsee Singaporessa.
  • Oma aktiivisuus, tiivis läsnäolo ja verkostoituminen ratkaisevat menestyksen.
  • Hyvään alkuun auttaa Singaporen avulias ja vastaanottavainen suomalaisyhteisö, jolta saa vinkkejä käytännön asioissa ja kontakteissa. Esimerkiksi suomalainen kauppakamari Finnish Business Council on hyvä paikka verkostoitua.

Johanna Lindroos

  • Osakas Dasos Capitalissa vuodesta 2010. Dasos on metsärahastojen neuvontaan ja hallinnointiin erikoistunut suomalainen yritys.
  • Vastannut vuodesta 2011 lähtien Dasos Capitalin metsäsijoitusten hallinnoinnista ja kehittämisestä Kaakkois-Aasiassa.
  • Teollisuussijoituksen hallituksen jäsen vuodesta 2014.
  • Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.
  • Aiempi työura: CapMan 1999–2004 ja 2005–2009, Sentera 2004–2005.
  • Harrastukset: Jooga.