Miljardeja Euroopan pk-yrityksiin

KOLUMNI

ESIR lisää sijoitusvaroja Eurooppaan

Teksti Jouni Hakala     Kuva Susa Junnola

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) tähtää 75 miljardin euron suuruisen rahoituksen katalysointiin eurooppalaisille pk-yrityksille lähivuosina. Viisi miljardia euroa kohdennetaan Euroopan investointirahaston (engl. EIF) hallinnoimien rahastosijoitus- ja takausohjelmien perusrahoitukseen.

Tänä vuonna toimintansa käynnistävä ESIR avaa uuden toimintalinjan EU-ohjelmissa. Rahoitus rakennetaan pääasiassa Euroopan investointipankin (engl. EIB) ja -rahaston olemassa olevien tuotteiden, lainojen, lainasalkkujen riskinjakotakausten ja pääomasijoitusrahastojen perustalle.  Jotta 75 miljardin euron tavoitteeseen päästään, valtaosan rahoituksesta täytyy kuitenkin tulla muilta rahoittajilta. ESIR tähtääkin yhteistyön lujittamiseen kansallisten julkisten erityisrahoittajien kanssa.

Myös Teollisuussijoitus on osallistunut jo vajaan vuoden yhteiseurooppalaiseen ESIR-tuotteiden suunnitteluun yhdessä Euroopan komission ja EIF:n kanssa.

Pitkä kokemus yhteisistä sijoituksista

Pitkän kokemuksen omaavana sijoittajana EIF on jo osa kotimaista rahastosijoitusten rahoitusjärjestelmää. EIF on sijoittanut Tesin kanssa merkittäviä määriä suomalaisiin rahastoihin. Rahastosijoitustemme kohdekenttä ja niiden tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia.

Yhteiset sijoituksemme tällä vuosikymmenellä ovat mahdollistaneet yli puolen miljardin euron suuruisen kapasiteetin syntymisen suomalaisille hallinnoijille. Erityisen tärkeää yhteistyömme on ollut venture capital -rahastojen aikaansaamiselle.

Vasta muutaman vuoden kuluttua tiedetään, kuinka paljon ESIRistä ohjautuu varoja eurooppalaisille pääomasijoitusrahastoille. Määrä voi ylittää 2-3 miljardia euroa. ESIR siis kasvattaa EIF:n eurooppalaisia sijoitusresursseja, joten kotimaisenkin pääomasijoituskentän kannattaa huomioida tämä omia rahoituskanaviaan pohtiessaan.

Tesi haluaa kehittää yhteistyötä Euroopan investointirahaston kanssa. Tämän hallinnoimat sijoitusohjelmat tarjoavat yhteistyölle hyvän pohjan. ESIR puolestaan vahvistaa entisestään näitä mahdollisuuksia.

"

Suomen tavoitteena on hyödyntää aikaisempaa vahvemmin EU-rahoituksen mahdollisuudet.

"
Jouni Hakala

Jouni Hakala

on Teollisuussijoituksen uusista sijoitusmahdollisuuksista ja viestinnästä vastaava johtaja.