Kohdeyritykset menestyvät

SALKKUYRITYKSET

Kohdeyhtiöt vahvassa vedossa

Pääomasijoitustoimialalla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rakentajina. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan pääomasijoittajien salkkuyritykset lisäsivät työpaikkoja 5,3 prosenttia ja kasvattivat liikevaihtoa 6,0 prosenttia vuonna 2014.

Pääomasijoitustoimialalla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rakentajina. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan pääomasijoittajien salkkuyritykset lisäsivät työpaikkoja 5,3 prosenttia ja kasvattivat liikevaihtoa 6,0 prosenttia vuonna 2014.

Teollisuussijoituksen kohdeyhtiöt (suorat sijoitukset ja rahastojen kohdeyhtiöt) kehittyivät vuonna 2014 selvästi myönteisemmin kuin Suomen talous. Henkilöstön määrä kasvoi 3 000 työntekijällä vuoteen 2013 verrattuna: lisäys oli peräti 8 prosenttia. Samaan aikaan työllisten kokonaismäärä Suomessa supistui 0,4 prosenttia. Bruttokansantuotteelle ja viennin arvolle viime vuosi oli nollakasvun aikaa.

Lisää työtä Suomessa

Työpaikkojen kehitys kohdeyrityksissä 
Työpaikkojen kehitys

Tesin kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 392 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Suomen bkt supistui viime vuonna 0,1 prosenttia.

Vahvaa kasvua

Kohdeyhtiöiden liikevaihto Suomessa
Kohdeyhtiöiden liikevaihto

Kohdeyhtiöiden liikevaihto Suomessa kasvoi

11%

 

Kohdeyritysten vienti lisääntyi viime vuonna peräti 22 prosenttia. Suurin osa lisäyksestä kertyi autovalmistaja Valmet Automotiven viennin voimakkaasta kasvusta. Muidenkin kohdeyhtiöiden vienti kehittyi selvästi paremmin (+3%) kuin Suomen kokonaisvienti (0%).

Vienti lisääntyi selvästi

Kohdeyritysten vienti
Kohdeyritysten vienti

Suomen pääomasijoitusmarkkinat 2014: Uusia varoja rahastoihin (milj. euroa.)

600

Lisää aiheesta