Rahoitusta uudella mallilla

Uusia keinoja kasvun tukemiseen

Teksti Jorma Leppänen     Kuva Susa Junnola

Rahasto

Juuri Rahasto tuli markkinoille uudenlaisella rahoitusmallilla. Aktiivisena vähemmistöosakkaana se edistää kohdeyrityksensä kasvua monin tavoin.

Rahasto

Juuri Rahasto tuli markkinoille uudenlaisella rahoitusmallilla. Aktiivisena vähemmistöosakkaana se edistää kohdeyrityksensä kasvua monin tavoin.

Maaliskuussa 2015 toimintansa aloittanut Juuri Rahasto I saavutti tavoitekokonsa lokakuun toisella viikolla, jolloin sijoitussitoumusten yhteismäärä nousi 81,5 miljoonaan euroon. Rahastoon etsitään sijoituskohteiksi kasvuhakuisia vakiintuneita kotimaisia pk-yrityksiä. Rahastoa hallinnoi Juuri Partners.

”Yhdistämme rahoitukseen kontrolloidun vähemmistöomistuksen sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimoidun velkarahoituksen. Rahaston hallinnointiyhtiön partnerit osallistuvat aktiivisesti kohdeyritysten omistaja-arvon kasvattamiseen”, Juuri Partnersin perustajaosakas Anita Ojala sanoo.

Toisiaan täydentävä tiimi

Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä on koonnut tiimiinsä ihmisiä, joiden verkostot ja osaaminen täydentävät toisiaan.

”Kaikilla hallinnointiyhtiön perustajaosakkailla on yli 20 vuoden kokemus rahoituksesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Minut kutsuttiin mukaan erityisesti velkarahoitusosaamiseni ansiosta. Samulin erikoisaloja ovat pääomasijoittaminen sekä yritysten kehittäminen, kasvattaminen ja myyminen”, Ojala kertoo.

Sipilän ja Ojalan lisäksi perustajaosakkaita ovat Tapani Varjas ja Markus Einiö. Heillä kummallakin on vankka käytännön kokemus yrittäjyydestä.

”Markus on toiminut yrittäjänä, konsulttina ja ammattijohtajana. Hänellä on asiantuntemusta erityisesti myyntiin, markkinointiin ja brändin rakentamiseen liittyvillä alueilla”, Ojala toteaa.

”Tapanilla on kokemusta paitsi yrittäjyydestä myös investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnoinnista ja riskienhallinnasta.”

Ojala kertoo innostuneensa Juuri Rahaston ideasta heti ensimmäisellä kerralla tavatessaan tiimin jäsenet.

”On hienoa päästä tukemaan kotimaisten pk-yritysten ja koko kansantalouden kasvua uudenlaisella rahoitusmallilla.”

Anita Ojala

On hienoa päästä tukemaan kotimaisten pk-yritysten ja koko kansantalouden kasvua uudenlaisella rahoitusmallilla”, toteaa Juuri Partnersin perustajaosakas Anita Ojala.

Lainaa ja pääomaa

Koska Juuri Rahaston ratkaisuun liittyy lisäpääoman ohella velkarahoitus, kohdeyritys voi ottaa suurenkin kasvuloikan ilman, että omistusrakenne muuttuu radikaalilla tavalla.

”Menemme mukaan kohdeyrityksiin aktiivisena vähemmistöomistajana. Suurin osa sijoituskauden aikana tarjoamastamme hyödystä ja arvosta menee siis enemmistöomistajille. Tuemme yrityksiä muun muassa kasvun esteiden poistamisessa, kasvuinvestointien rahoittamisessa, laajemmissa omistusrakenteen muutoksissa ja kasvuhakuisuuteen perustuvien käyttöpääomahaasteiden ja -rajoitteiden poistamisessa.”

Ojala vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta sekä jälleenrahoituksen ja irtautumisten valmisteluista.

”Exitin tapahtuessa on olennaista, että yritys on jälleenrahoituskelpoinen. Kohdeyrityksellä on oltava kassavirtaa sekä velan saamiseksi että sen lyhentämiseksi.”

Rahoitusalalle jo Kauppakorkeakoulun opiskelijana suuntautuneella Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on pääasiassa toiminut suurten yritysten parissa, mutta tuntuma pk-sektoriin on löytynyt nopeasti.

Juuri Rahasto etsii sijoituskohteita useilta toimialoilta. Ensimmäiseksi sijoituskohteekseen se on valinnut vuonna 1983 toimintansa aloittaneen perheyhtiön, KAS-Telineet Oy:n, joka tavoittelee vahvaa kasvua asiakaslähtöisellä palvelukonseptilla rakennustelineissä ja sääsuojauksessa.

”Suomen talouselämä on murrosvaiheessa, jossa pääomavaltaisen raskaan teollisuuden suhteellinen osuus pienenee ja palvelualan yritysten suhteellinen osuus kasvaa. Myös teollisen ytimen ympärillä toimii paljon kiinnostavia palveluyrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia. Digitaalisuutta vahvasti hyödyntävä KAS-Telineet on yksi niistä”, Ojala sanoo.

Kasvurahastojen Rahasto mukana kuvassa

Teollisuussijoituksen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II) antoi kesäkuussa 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Juuri Rahastolle.

"Juuri Rahasto tuo hyvän lisän kotimaisten pk-yritysten rahoituskenttään. Rahaston tarjoama velkarahoitus samoin kuin aktiivinen vähemmistöomistus ovat instrumentteja, joita markkinassa kaivataan ja joihin kohdistuu riittävästi laadukasta hankevirtaa", sanoo Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen.

KRR II on 130 miljoonan euron rahasto, jonka sijoitusfokuksena on lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavat pääomasijoitusrahastot. KRR II:n rahoittamien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kokonaispääoman odotetaan lähivuosien aikana nousevan jopa miljardiin euroon.

Rahastot   KRR II:n sijoitussitoumus,
milj. euroa
Sentica Buyout IV Ky 10,0
VersoFund II Ky 15,0
Juuri Rahasto I Ky 7,5
Yhteensä 32,5

Juuri Rahasto I Ky

  • Rahastoon ovat sijoittaneet Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Lähi-Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, Lähi-Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Kasvurahastojen Rahasto II Ky. Lisäksi mukana on pienempiä kotimaisia eläkesäätiöitä (Merimieseläkekassa ja Eläkekassa Verso).
  • Sijoitussitoumuksia 81,5 milj. euroa (lokakuu 2015).

 

Juuri Partners Oy

  • Pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita pk-yrityksiä Suomessa.
  • Hallinnoi Juuri Rahaston toimintaa.
  • Perustettu 2015.
  • Kotipaikka Helsinki.
  • Toimitusjohtaja: Samuli Sipilä.
  • Perustajat: Markus Einiö, Anita Ojala, Samuli Sipilä ja Tapani Varjas.
  • www.juuripartners.fi