Aker Arctic auttaa asiakkaansa pohjoisille vesille

Aker Arctic
auttaa asiakkaansa
pohjoisille vesille

Teksti Jorma Leppänen    Kuva Susa Junnola

Case

Öljy- ja kaasuvarat sekä arvioitu Koillisväylän liikenteen vilkastuminen lisäävät kiinnostusta arktisen alueen logistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuihin. Vahvaan osaamiseen perustuva Aker Arcticin liiketoiminta kasvaa tiiviillä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Case

Öljy- ja kaasuvarat sekä arvioitu Koillisväylän liikenteen vilkastuminen lisäävät kiinnostusta arktisen alueen logistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuihin. Vahvaan osaamiseen perustuva Aker Arcticin liiketoiminta kasvaa tiiviillä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Teollisuussijoitus osti joulukuussa 2013 STX Finland Oy:ltä enemmistöosuuden Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Yhtiöön on kertynyt keskeisin suomalainen meriosaaminen, ja se on maailman johtava arktisten alueiden merilogistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuja kehittävä suunnitteluyhtiö.

”Ratkaisumme perustuvat ainutlaatuiselle osaamiselle, jota kartutamme tekemällä tiiviistä yhteistyötä muun muassa tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Meillä on erittäin osaavaa, intohimoista porukkaa töissä”, Aker Arcticin toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen sanoo.

Yhtiö myös luo markkinaa

Aker Arcticin sovellusten ansiosta kulkeminen ja työskenteleminen vaikeissa jääolosuhteissa on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Toisin sanoen yhtiö luo markkinaa.

Kiinnostus arktisen alueen logistiikkaan ja offshore-teollisuuden ratkaisuihin lisääntyy jatkuvasti. Keskeiset syyt tähän ovat pohjoisen hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarat sekä Koillisväylän odotettavissa oleva liikenteen lisääntyminen ilmastonmuutoksen myötä.

”Liiketoimintamme kansainvälisyyttä kuvaa hyvin se, että viime vuoden merkittävin projektimme on ollut kahden Kiinassa valmistettavan raskaslastialuksen suunnittelu hollantilaiselle varustamolle. Neljä ensimmäistä vuotta nämä alukset palvelevat nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantolaitoksen rakentamisessa Jamalin niemimaalla Venäjällä.”

"

Teemme koko laivakonseptin valmiiksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sen avulla eri telakat voivat rakentaa laivat.

"
Reko-Antti Suojanen

Edellisten lisäksi on kehitetty ensimmäiset jäissä toimivat LNG:n kuljetusalukset, nämä vaikeisiin jääoloihin suunnitellut alukset ovat kaksi kertaa niin leveitä ja pitkiä kuin maailman suurin jäänmurtaja tällä hetkellä. Reko-Antti Suojanen käynnisti laivojen konseptoinnin jo vuonna 2010, jolloin hän toimi tuotekehitysjohtajana.

”Emme kilpaile pienistä osaprojekteista tuntihinnalla, vaan teemme koko laivakonseptin valmiiksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sen avulla eri telakat voivat rakentaa laivat.”

”Vahvuuksiamme on se, että olemme työskennelleet useiden eri varustamoiden ja telakoiden kanssa. Joustavuus on erittäin tärkeätä, koska suunnittelu konseptoinnista rakennusvaiheeseen voi kestää useita vuosia ja tänä aikana alkuperäiseen tilaukseen voi tulla suuriakin muutoksia.”

TESI_Antti_Suojanen_1200

Vahvoja panostuksia offshoreen

Vuonna 2014 Aker Arctic suoritti testilaboratoriossaan ennätysmäärän jäämallikokeita.

”Rakennamme tapaa, jolla voimme tehokkaasti tuottaa uusia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme. Esimerkiksi jääsimulaattoriamme käytetään myös laivamiehistöjen kouluttamiseen ja operatiivisen suunnittelun työkaluna. Simulaatioissa harjoitellaan yhteistoimintaa vaikeissa oloissa, jopa ennen kuin laivat on rakennettu.”

”Kehitämme yhä enemmän uusia järjestelmiä ja komponentteja, joiden ansiosta muiden valmistamia tuotteita voidaan käyttää haasteellisissa jääolosuhteissa. Lisäksi panostamme entistä vahvemmin offshore-sektoriin öljyn- ja kaasuntuotannossa. Suunnittelemme siis laivojen ja tukialusten lisäksi myös öljynporaustasanteita ja kiinteitä merirakenteita yhteistyöjärjestelyin.”

Vuonna 2014 Aker Arctic kasvatti liikevaihtoaan selvästi, ja näkymät ovat Suojasen mukaan hyvät.

”Venäjän talousongelmat ja alhainen öljyn hinta heijastuvat tällä hetkellä kysyntäämme, mutta jääosaamiselle perustuvia sovelluksia tarvitaan aina. Mainittakoon esimerkiksi, että Yhdysvaltain ja Kanadan rannikkovartiostot ovat meille perinteisesti olleet hyviä asiakkaita.”

”Tutkimustoiminta antarktisella alueella on vilkastunut huomattavasti, joten etelässäkin on kysyntää ratkaisuillemme. Pohjolassa perinteiset jäänmurtajat kaipaavat uudistamista olemassa olevan kaluston vanhetessa”, Suojanen sanoo.

Lue lisää