Rahoituskierros siivittää NewIconin maailmalle

Case

Lääkehuollon automaatioon erikoistunut kuopiolainen NewIcon Oy on panostanut viime vuosina paljon tuotekehitykseen. Viime syksynä se keräsi 2,3 miljoonaa euroa rahoituskierroksella, johon myös Teollisuussijoitus osallistui. Nyt yhtiö tähtää kansainvälisille markkinoille.

Case

Lääkehuollon automaatioon erikoistunut kuopiolainen NewIcon Oy on panostanut viime vuosina paljon tuotekehitykseen. Viime syksynä se keräsi 2,3 miljoonaa euroa rahoituskierroksella, johon myös Teollisuussijoitus osallistui. Nyt yhtiö tähtää kansainvälisille markkinoille.

”Tuotteet on nyt saatu sellaiseen vaiheeseen, että niitä pystytään myymään ulkomaille. Tähän tarvitaan lisää vahvistusta rahoituspuolella, jotta muskelit riittävät kasvun läpiviemiseen”, toteaa NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

NewIcon valmistaa sairaaloille ja apteekeille lääkehuollon automaatiota: päätuotteet ovat varastoautomaatit apteekeille ja elektroniset lääkekaapit sairaalaosastoille. Lisäksi yhtiö valmistaa erikoislaitteita esimerkiksi antibioottien laimentamiseen.

NewIconin myynti keskittyy nyt Suomeen. Suuret markkinat ovat ulkomailla.

”Meillä on kansainvälistymistähtäimenä lähinnä Pohjoismaiden markkinat. Tietysti myös kasvavilla markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, meillä on aktiviteetteja tällä hetkellä”, Parviainen kertoo.

NewIconin tuotteet ovat pääosin kehitetty ja valmistettu Suomessa.

”Käytämme paljon suomalaisia alihankkijoita ja ostamme komponentteja ulkomailta, mutta nämä kaikki tuotteet ovat meidän käsialaamme ja tässä on tehty paljon yhteistyötä myös loppuasiakkaidemme kanssa.”

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kuopiossa, jossa laitteet suunnitellaan, valmistetaan, kokoonpannaan ja testataan. Siellä asiakastoimitukset myös viimeistellään. Jyväskylän yksikkö keskittyy mekaniikkasuunnitteluun.

Parviaisen mukaan varastoautomaatin päähyödyt apteekille ovat kustannustehokkuuden ja asiakashallinnan paraneminen ja kaiken varastonhallinnan virtaviivaistaminen.

”Puijonlaakson apteekissa Kuopiossa toimittamamme varastoautomaatti tekee tuotteiden hyllyttämisen ja toimittaa sieltä automaattisesti lääkkeet reseptintoimituspisteelle”, Parviainen kertoo.

”Sairaalat hankkivat elektronisia lääkekaappeja nimenomaan potilasturvallisuuden parantamiseksi ja turhien välivaiheiden poistamiseksi – eli lääkkeitä ei varastoida monessa paikassa.”

Antibiootit tehdään sairaaloissa pääsääntöisesti manuaalisesti osastoilla. Tämä halutaan keskittää apteekkeihin puhdastiloihin. Parviaisen mukaan tämä ei olisi mahdollista ilman automaatiota.

Toimitusjohtaja Parviaisella on kovat kasvuodotukset ja luottavainen mieli:

”Odotan henkilökohtaisesti NewIconilta ripeätä kasvua, onnistuneita toimituksia ja tyytyväisiä asiakkaita ja kansainvälistymisen aukeamista.”

Tesi-Heli_Ahlroos_1200

Sijoitusjohtaja Heli Ahlroos.

Uusi sijoitusohjelma vauhdittaa

”NewIconiin tehdyn sijoituksen avulla vauhditetaan uuden suomalaisen korkean teknologian vientiyrityksen kehittymistä. Terveysteknologia on yksi Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmamme painopistealueista”, toteaa sijoitusjohtaja Heli Ahlroos Teollisuussijoituksesta.

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma kohdistuu vahvassa kasvussa oleviin teollisiin ja teollisuutta palveleviin pk-yrityksiin, joiden liiketoiminta on jo päässyt vauhtiin. Sijoitusten tavoitteena on vahvistaa yritysten rahoituspohjaa ja kilpailukykyä sekä mahdollistaa kansainvälistä kasvua ja siihen liittyviä investointeja. Ohjelman painopistealueita ovat teollisuuden digitalisaatio, terveysteknologia, cleantech ja biotalous.

Lue lisää

Uudistuva teollisuus

TESI_vuosi_lukuina_uudistuva_teollisuus_graafi