Rahastoista lisävoimaa yrityksille

RAHASTOSIJOITUKSET

Rahastoista lisää
voimaa yrityksille

Teksti Martti Ristimäki    Kuva Susa Junnola

Rahastot tuovat sijoituskohdeyrityksiinsä kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavien pääomien lisäksi myös asiantuntemustaan. Ulkomaisten rahastojen aktiivisuus edistää Suomen riskirahoitusmarkkinoiden kehitystä.

Rahastot tuovat sijoituskohdeyrityksiinsä kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavien pääomien lisäksi myös asiantuntemustaan. Ulkomaisten rahastojen aktiivisuus edistää Suomen riskirahoitusmarkkinoiden kehitystä.

Merkittävä osa Teollisuussijoituksen rahoituksesta kasvuyrityksille kanavoituu pääomasijoitusrahastoihin. Teollisuussijoitus sijoittaa rahastoihin suoraan ja Kasvurahastojen Rahastojen (KRR I-II) kautta. Viime vuosi oli KRR II:n ensimmäinen toimintavuosi, ja siihen ovat sijoittaneet Teollisuussijoituksen ohella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto. KRR I on puolestaan tullut täyteen sijoitetuksi.

Rahastosijoituksista vastaava johtaja Anne Riekki toteaa Teollisuussijoituksen ja KRR:n rahastosijoituskohteilla olevan ”vetovoimaa”. Kohderahastot ovat keränneet muilta koti- ja ulkomaisilta pääomasijoittajilta sijoituksia yleensä moninkertaisesti sen määrän, jonka Teollisuussijoitus itse sekä KRR ovat niihin panostaneet.

Esimerkiksi KRR I:n 11 kohderahastoa ovat keränneet yhteensä 830 miljoonaa euroa. Ensimmäisten kohderahastojen sijoituskaudet ovat juuri päättyneet, kun viimeisimpien kohderahastojen sijoituskaudet ovat aivan aluillaan. ”Seuraamme mielenkiinnolla rahastojen sijoitustoimintaa ja kohdeyritysten kehittymistä”, Riekki jatkaa.

"

Seuraamme mielenkiinnolla rahastojen sijoitustoimintaa ja kohdeyritysten kehittymistä.

"
Anne Riekki

”KRR II:n sijoituskausi on lähtenyt lupaavasti alkuun. Vuonna 2014 KRR II antoi kaksi sijoitussitoumusta, Sentica Buyout IV -rahastoon ja Verso Fund II -rahastoon”, Riekki kertoo.

Ilahduttavaa Riekin mukaan on se, että Euroopan investointirahasto EIF teki ison sijoituksen VersoVenturesin rahastoon. EIF on sijoittanut kaikkiaan 109 miljoonaa euroa rahastoihin, jotka ovat Kasvurahastojen Rahasto I:n portfoliossa.

Täydentävää osaamista ulkomailta

Teollisuussijoitus sijoittaa  suomalaisten rahastojen ohella myös kansainvälisiin rahastoihin. Kohteiksi valikoitavat kansainväliset rahastot ovat erikoistuneet johonkin Suomen elinkeinoelämän kehittämisen kannalta tärkeään sektoriin, niillä on kaivattua erityisosaamista ja kontakteja tai ne ovat jo aktiivisia pohjoismaisilla markkinoilla – tai ne ovat kaikkea tätä yhtä aikaa.

”Haluamme houkutella kansainväliset sijoittajat katsomaan tarkemmin suomalaista hankevirtaa ja sijoittamaan tänne”, Riekki sanoo. Ulkomaiset toimijat ovat myös hyviä sijoituskumppaneita paikallisille pääomasijoittajille eli toimijat täydentävät toinen toisiaan.

Rahastot tekevät luonnollisesti itse sijoituspäätöksensä, mutta Teollisuussijoitus hakee kumppaneikseen sellaisia ulkomaisia sijoittajia, jotka osoittavat vahvaa mielenkiintoa Suomen markkinoita kohtaan.

”Supercellin menestystarina ja meneillään oleva positiivinen startup-aalto ovat viime aikoina lisänneet paljon ulkomaisten pääomasijoittajien kiinnostusta Suomen markkinoihin, eikä suinkaan vain pelialalla.”

TESI-Anne_Riekki_1200

”Supercellin menestystarina ja meneillään oleva positiivinen startup-aalto ovat viime aikoina lisänneet paljon ulkomaisten pääomasijoittajien kiinnostusta Suomen markkinoihin”, sanoo Teollisuussijoituksen rahastosijoituksista vastaava johtaja Anne Riekki.

Todellinen kasvu kansainvälistymisestä

Riekin mukaan on tärkeää, että kansainväliset sijoittajat käyvät Suomessa perehtymässä kotimaisiin yrityksiin ja haastamassa niitä. Tätä kautta riskirahoitusmarkkinamme kehittyvät. Ulkomaisilta osaajilta suomalaiset yritykset saavat myös laajemman kuvan menestyvän kansainvälisen liiketoiminnan vaatimuksista ja pääomasijoittajien tarjoamasta lisäarvopotentiaalista.

”Ulkomaiset sijoittajat tenttaavat yritysjohtoa, punnitsevat yrityksen liiketoimintaa ja auttavat kehittämään kansainvälisen liiketoimintasuunnitelman.”

”Yksi suurimmista haasteista suomalaisten yritysten kehittämisessä vaikuttaa olevan kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen”, Riekki arvioi.

”Suomeen tarvitaan lisäosaamista liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä sekä asiakastarpeiden ymmärtämisessä. Todelliset kasvun mahdollisuudet ovat menestyksellisessä laajentumisessa ulkomaille.”

”Yhteistyö kansainvälisten sijoittajien kanssa tarjoaa yrityksille monesti myös arvokkaita kontakteja ulkomailla, mikä osaltaan voi edistää yrityksen kasvua kansainvälisillä markkinoilla”, Riekki toteaa.

Lue lisää

Rahastosijoitukset ja sijoitussitoumukset vuonna 2014

Teollisuussijoitus

Rahasto Sijoitussitoumus
milj. euroa
Armada Mezzanine 5,0
Balderton Capital V, L.P. 6,8
DN Capital - Global Venture Capital III LP 3,0
Inventure Fund II Ky 5,0
Northzone VII L.P. 7,5
Sponsor Fund IV Ky 10,0
Verso Fund II Ky 5,0
Yhteensä 42,3

KRR II

Rahasto Sijoitussitoumus
milj. euroa
Sentica Buyout IV Ky 10,0
Verso Fund II Ky 15,0
Yhteensä 25,0