Yhteistyö nopeuttaa kansainvälistymistä

Sijoittajayhteistyö
nopeuttaa
kansainvälistymistä

Teksti Nina Garlo    Kuva Susa Junnola

Kumppanuus

Kansainvälisten rahastosijoitusten kautta Teollisuussijoitus houkuttelee ulkomaisia rahastoja tutustumaan ja sijoittamaan suomalaisiin kasvuyrityksiin. Suorissa sijoituksissa kansainvälisellä pääomalla voidaan kasvattaa rahoituskierrosten kokoa ja siten nopeuttaa suomalaisten kasvuyhtiöiden kansainvälistymistä.

Kumppanuus

Kansainvälisten rahastosijoitusten kautta Teollisuussijoitus houkuttelee ulkomaisia rahastoja tutustumaan ja sijoittamaan suomalaisiin kasvuyrityksiin. Suorissa sijoituksissa kansainvälisellä pääomalla voidaan kasvattaa rahoituskierrosten kokoa ja siten nopeuttaa suomalaisten kasvuyhtiöiden kansainvälistymistä.

Teollisuussijoitus on ennustettava, pitkäjänteinen ja luotettava sijoituskumppani, joka tuntee suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan, juridiikan ja yrityskulttuurin hyvin.

”Kansainväliset sijoittajat haluavat yhteistyökumppaniksi paikallisen toimijan, joka näkee läheltä, mitä markkinoilla tapahtuu ja tuntee esimerkiksi paikallisen rekrytointiprosessin. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme myös näkemystä siitä, mitkä yritykset tai toimialat ovat heidän sijoitusstrategiansa mukaisia, lupaavimpia sijoituskohteita Suomessa”, toteaa Teollisuussijoituksen kasvusijoitustiimin vetäjä Jussi Hattula.

Verkostoja ja kansainvälistä näkemystä

Kansainväliset sijoittajat tarjoavat kohdeyrityksille rahoituksen ohella arvokasta kokemusta, osaamista ja verkostoja.

”Ne tukevat suomalaisten yhtiöiden päämäärää kasvaa ja kansainvälistyä rohkaisemalla yrittäjiä laajentamaan toimintaansa ja tuomalla samalla kansainvälistä näkemystä yrityksen liiketoimintaan”, Hattula sanoo.

"

Kansainväliset sijoittajat edistävät suomalaisten yhtiöiden kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla asiantuntemustaan ja rohkaisemalla yrittäjiä laajentamaan toimintaansa.

"
Jussi Hattula

Kansainvälinen sijoittaja oli mukana kahdessatoista eli vähintään joka toisessa Teollisuussijoituksen toteuttamassa suorien sijoitusten sijoituskierroksessa vuonna 2014:

”Kansainväliset sijoittajat sijoittivat yhteensä 82 miljoona euroa suomalaisiin kasvuyhtiöihin eli noin kolme kertaa enemmän, kuin mitä Teollisuussijoitus sijoitti samana vuonna.”

Etua suuremmista rahoituskierroksista

Perinteisesti suomalaiset kasvuyritykset ovat olleet hieman alirahoitettuja. Suomessa toteutuneet pääomarahoituskierrokset ovat viime vuosina olleet verrattain pieniä. Teollisuussijoituksen tavoitteena onkin, että yli viiden miljoonan euron suuruisia rahoituskierroksia syntyisi nykyistä enemmän yhtiöiden nopeamman kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

”Olemme kiinnostuneita myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta hakevista yrityksistä, joissa on jo näyttöä liikevaihdosta ja kansainvälistymisen alkuun pääsemisestä. Tähän tarkoitukseen myös kokeneet kansainväliset sijoittajat ovat tärkeitä.”

Mikä tekee Suomesta kiinnostavan sijoituskohteen kansainvälisen pääomasijoitustoiminnan näkökulmasta?

”Suomen teknologiasektori ja osaajapohja on houkutteleva. Pohjoismaissa on yleisesti ottaen syntynyt vuosien varrella suhteessa talouksien kokoon poikkeuksellisen suuri määrä yli miljardin dollarin irtautumisia.”

Myös yrittäjyys on Suomessa nosteessa, ja tämä näkyy vilkkaana startup-buumina.

”Meillä on hyvin paljon yrityksiä, jotka ovat lähteneet vauhdilla kasvamaan. Tämä on osittain ns. Fail fast -yrityskulttuurin yleistymisestä eli siitä, että mahdollisimman nopeasti haetaan näyttöä siitä, että liiketoiminta on nopeasti kasvavaa”, Hattula sanoo.

Lue lisää