Yritysjärjestelyiden vauhdittaja

YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyiden vauhdittaja

Teksti Risto Pennanen    Kuva Susa Junnola

Onnistuneet yritysjärjestelyt tuovat kasvua sekä yritykselle että kansantaloudelle. Teollisuussijoitus tuo kiinnostaviin hankkeisiin pääomaa, osaamista ja verkostoja.

Onnistuneet yritysjärjestelyt tuovat kasvua sekä yritykselle että kansantaloudelle. Teollisuussijoitus tuo kiinnostaviin hankkeisiin pääomaa, osaamista ja verkostoja.

Vaikka pääoma on Teollisuussijoituksen tärkein panos yritysten kasvun vauhdittamisessa, tarjoaa valtion pääomasijoittaja yritysjärjestelyihin muutakin lisäarvoa.

”Meillä on paljon kokemusta yrityskauppojen tekemisestä, joten voimme sparrata johtoa kaupan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä on tärkeää etenkin, jos yritysjohdolla ei ole vastaavaa kokemusta”, sanoo sijoitusjohtaja Juuso Puolanne.

Lisäksi Teollisuussijoituksen nimi on ulkomaisille sijoittajille suositus, joka voi avata ovia, kun yritys etsii kansainvälisiä rahoittajia. Moni kansainvälinen sijoittaja arvostaa, että yrityksessä on myös kotimainen sijoittajakumppani.

Yrityksille puolestaan kansanvälinen omistaja voi tuoda muun muassa uusia verkostoja ja toimialatuntemusta. Teollisuussijoitukselle kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen herättäminen suomalaisia yrityksiä kohtaan onkin yksi keskeisistä missioista.

Kasvua ja työtä

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat Teollisuussijoitukselle tärkeitä tavoitteita. Yhtiö haluaa olla rahoittajana yrityksen kehittämisessä mieluummin kuin hankkeissa, joissa yksi omistaja vaihtuu toiseen. Yritysjärjestely on yksi väline noiden tavoitteiden saavuttamiseen.

”Se on orgaanista kasvua nopeampi tie. Joissain tapauksissa uusille markkinoille voi olla lähes mahdotonta päästä ilman yrityskauppaa”, pohtii Puolanne.

Yritysostoihinkin liittyy riskejä, mutta oman jakeluverkoston, asiakaskontaktien ja muun läsnäolon rakentaminen ulkomaille on hidasta, kallista ja siten myös riskialtista.

Yritysosto synnyttää parhaassa tapauksessa myös uusia avauksia, jotka voivat olla jopa tärkeämpiä kuin itse yritysjärjestelyn tuoma kasvu. Esimerkiksi Valmet Automotive sai Daimlerille tärkeät kontaktit, kun se osti saksalaisen autojen avokattovalmistajan. Nuo kontaktit loivat osaltaan perustaa sille, että Mercedeksen A-mallin valmistus tuli Uuteenkaupunkiin.

Yritysostojen kautta toteutuu usein myös yhteiskunnan tavoite työpaikkojen säilyttämisestä ja luomisesta.

Kunnianhimoa lisää

Suomalaiset yrittäjät ovat tutkimustenkin mukaan keskimäärin varovaisempia kasvajia kuin kansainväliset kilpailijat, joiden osaaminen ja tuotteet voivat olla vaatimattomampia, mutta rahoitus ja kasvuhalut suurempia. Teollisuussijoitus kannustaakin yrittäjiä ennakkoluulottomuuteen.

”Yritämme rohkaista yrittäjiä tekemään kasvusuunnitelmia, joilla markkinaosuuksia voisi kasvattaa reippaastikin”, sanoo Puolanne.

Tämä ei tarkoita, että Teollisuussijoitus olisi mukana vain kansainvälisen kasvun rakentamisessa. Kilpailukyvyn lisääminen on tärkeää myös kotimaassa. Esimerkiksi kotipalveluita tarjoava Stella laajeni viime vuoden loppupuolella valtakunnalliseksi toimijaksi, kun se osti turvapuhelin- ja kotihoitopalvelut Esperiltä. Samalla Stella sai osaamista, jota Esperi oli kehittänyt vuosikymmeniä.

Lue lisää

Näitä asioita Teollisuussijoitus arvioi sijoitusta tehdessään

  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
  • Kasvumahdollisuudet
  • Alan markkinanäkymät
  • Yrityksen johto
  • Tuotteen tai palvelun innovatiivisuus